KAIZEN svima treba

Postoji nedoumica oko primene svih dostignuća Kaizena u različitim industrijama. Vrlo često se postavlja pitanje da li je on primenljiv i u drugim industrijama, ili samo u auto-industriji.

Zapravo, pitanje se vezuje za Tojotu, kao izvor Kaizena i svih koncepata primenjenih u ovom modelu unapređenja. Danas je taj model uzor svim kompanijama u svetu, pa i malim firmama koje žele da ostvare značajne rezultate i unapređuju svoje poslovanje.

Oni koji prepoznaju značaj i mogućnost primene Kaizena, odnosno primene ideje Kaizena, od male firme će doći do velike i uspešne kompanije, ili će od velike kompanije postati lider i značajan igrač na globalnom tržištu.

Suština jeste da se koncepti unapređenja primenjeni u Kaizenu mogu primeniti u svakoj organizaciji, bez obzira na delatnost, veličinu, viziju, misiju, ciljeve…

Ono što je bitno sagledati na početku jeste da je Kaizen pristup, malim koracima, najbolji način unapređenja procesa i sistema u celini. Drastična i nagla promena koju ste uneli u organizaciju često unosi pometnju, a sa njom ide pad u funkcionisanju sistema i rezultatima koji su ostvareni. Problemi ne moraju biti samo tehničke i tehnološke prirode, već je i zaposlenima potrebno vreme da se prilagode novom sistemu rada. Posebno treba računati na kros-funkcionalne procese, gde treba usaglasiti mnoge elemente.

Upravo zato Kaizen i daje prednost malim promenama, nasuprot naglim i revolucionarnim promenama i velikim skokovima. Posebno, vrlo često se dešava da organizacije primete svoje slabosti, i odmah idu u velike promene, bez sagledavanja svojih procesa.

Svaka organizacija ima svoje procese, koji su manje ili više definisani. Bez obzira da li su formalno propisani, mapirani, uspostavljeni, oni svakako postoje. Ako postoje, treba ih sagledati, analizirati, i ustanoviti koja su mesta gubitaka koji nastaju. To svakako ne zavisi od tipa organizacije, gubici i prazni hodovi postoje u svakom sistemu.

Može li se Kaizen primeniti u organizacijama koje se bave pružanjem usluga? Da, naravno. Prošla su vremena kada se proizvod posmatrao kao materijalni rezultat proizvodnje. Moderni naučni pristup definiše proizvod kao rezultat procesa, stoga se usluga smatra proizvodom. S obzirom na to, ukoliko se primenom Kaizena unapređuje proces, unapređuje se i usluga. Onda i organizacija koja se bavi pružanjem usluga, svakako, može primenjivati principe Kaizena i raditi na stalnom unapređenju organizacije.

Ako gledamo iz tog ugla, Kaizen primenjuju sve značajne organizacije iz oblasti svih vrsta proizvodnje, bankarski sektor, sektor IT usluga, logističke kompanije, sektor proizvodnje i obrade hrane itd. Drugim rečima, od automobilske industrije, vazduhoplovnih kompanija, najznačajnijih finansijskih institucija, prestižnih kompanija IT sveta, najvećih telekomunikacionih provajdera, sve do srednjih i malih preduzeća.

Svakako, svi koji ranije prepoznaju mogućnosti primene Kaizena i počnu da primenjuju tehnike i alate Kaizena u radu i svojoj organizaciji, biće u prilici da naprave iskorak u odnosu na konkurenciju, a svoju organizaciju da pokrenu na postepeni i kontinuirani napredak, rast i razvoj.

Posebno, jedna od najznačajnijih dobiti jeste promena čitave organizacione kulture, gde se sa politike status quo prelazi na novi model, koji podstiče unapređenja i svakog dana teži boljem sistemu. U takvom ambijentu je i zadovoljstvo zaposlenih mnogo veće, sistemska motivacija dosta izraženija, pa svaki pojedinac, timovi i kolektiv prave značajno bolje rezultate.

Bezbroj razloga za primenu Kaizena, nijedan protiv.