Objavljeno

Kontekst (smisao, spoj) organizacije predstavlja novinu koju donosi nova verzija standarda ISO 9001. Tačka 4. Kontekst organizacije, zahteva od organizacije da proceni kontekst u kome posluje, kao i svoje sposobnosti da odgovori na interne i eksterne zahteve i situacije koje mogu da utiču na strateške ciljeve i planiranje sistema menadžmenta kvalitetom. Nastavi sa čitanjem „Kontekst organizacije“

Objavljeno

Jurimo za profitom. Crpimo resurse. Trošimo znanje, zdravlje, energiju da bismo postigli rezultate. Šta ostaje iza nas? Dokle možemo tako?

Glavni poslovni izazov proizvođača tunjevine u svetu nisu likvidnost, povećanje profita, nedostatak kapitala, motivacija radnika, žalbe klijenata, borba na tržištu, niti bilo koji drugi problem sa kojim su se suočavali proteklih decenija. Najveći izazov predstavlja veilki rizik da tunjevina kao vrsta, zbog preterane eksploatacije i loših uslova za život izumre. To će automatski značiti prestanak postojanja svih organizacija koji se bave ovom proizvodnjom. Nastavi sa čitanjem „Održivost poslovanja?“