APQP i Plan kvaliteta

APQP je metoda kojom auto industrija dugo vremena postavlja okvire za razvijanje novih proizvoda, sa nekim elementima koji su zajednički za svako vođenje projekta, ali i sa specifičnim elementima koji se uvek primenjuju u auto industriji, počev od razdvajanja osnovne tri faze (prototip, predproizvodnja i proizvodnja), izrade Kontrolnih planova (CP) zasebno za svaku od ovih faza, pa do veza sa FMEA, SPC, MSA, itd. Zbog jakih veza sa FMEA metodom (oko specijalnih karakteristika proizvoda i procesa), preporučuje se vezivanje treninga APQP i FMEA.

Šifra: 066
Trajanje kursa: 1 dan
Oblast kursa: Autoindustrija

Polaznici stiču mogućnost:

 • Upoznavanja sa metodom APQP/CP;
 • Uključivanja u konkretnu izradu Kontrolnih planova;
 • Dostizanja veštine za samostalnu izradu Kontrolnih planova u sopstvenoj organizaciji.
 • Uvod u APQP;
 • Ciljevi, Definicije, Kriva kade, APQP Matrica;
 • CP I FMEA, Specijalne karakteristike;
 • APQP kao projekat;
 • Elementi APQP;
 • Faze APQP: prototip, predproizvodnja, serija;
 • Specijalne karakteristike;
 • Radionice.


 • Trajanje kursa: 1 dan
  Cena kursa je 100€ + PDV

  Kao polaznik naše obuke ćete dobiti:

 • Radni materijal;
 • Osveženje i obrok tokom trajanja obuke;
 • Mogućnost konsultacija i razmene iskustava sa stručnjacima TMS-a. • Broj polaznika

  Min: 12

  Max: 16  Mesto održavanja:

  ТМS СЕЕ Rudnička 2, Beograd

   Zvezdan Marković

   O predavaču:

   Magistrirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje dugogodišnje profesionalno iskustvo stečeno u Industriji motora Rakovica, kompanijama Blue Q Point, AF Group, TCA, Lean, Rading group i brojnim sertifikacionim telima koja posluju na teritoriji Republike Srbije.
   Nastavi sa čitanjem „Zvezdan Marković“