Bezbednost poslovanja: koncept, osnovni principi i najvažniji alati

Kurs je posvećen upoznavanju sa novim pristupom problematici zaštite i bezbednosti ključnih poslovnih vrednosti javnih preduzeća, privrednih društava i drugih subjekata poslovanja. Koncept CS (Corporate Security – bezbednost poslovanja) počiva na načelu holističkog sagledavanja bezbednosnih rizika koji ugrožavaju poslovne procese, imovinu i ljudske resurse organizacije, što omogućava davanje objektivne i potpune ocene stvarnog stanja njene bezbednosti. Koncept se zasniva i na upotrebi relevantnih međunarodnih i nacionalnih standarda i korišćenju adekvatnih metodologija, što omogućava kvantitativno i kvalitativno sagledavanje postojećeg stanja i oblikovanje smernica za definisanje poslovne politike u oblasti bezbednosti i zaštite, ali i formulisanje konkretnih predloga za eliminaciju i/ili redukciju bezbednosnih rizika. Kurs pruža bazična znanja i predstavlja uvod u dublje proučavanje i sticanje konkretnih veština u ovoj oblasti.

Šifra: 041
Trajanje kursa: 1 dan
Oblast kursa: Bezbednost poslovanja

Savladavanjem programa kursa, polaznici stiču nova znanja u oblasti bezbednosti poslovanja i upoznaju se sa originalnim pristupom, relevantnim standardima i priznatim metodologijama.

Polaznicima se pruža prilika da pristupe oceni bezbednosti poslovanja na drugačiji način i krenu u pravcu dobijanja realne i stručno zasnovane ocene nivoa zaštite sopstvenih poslovnih resursa.
 • Koncept bezbednosti poslovanja – ka drugačijem pristupu
 • Metodologija procene bezbednosnih rizika
 • Upravljanje rizicima i kreiranje politike bezbednosti poslovanja u savremenom privrednom okruženju


 • Trajanje kursa: 1 dan
  Cena kursa je 150€ + PDV
  Kao polaznik naše obuke ćete dobiti:
 • Radni materijal;
 • Osveženje i obrok tokom trajanja obuke;
 • Mogućnost konsultacija i razmene iskustava sa stručnjacima TMS-a. • Broj polaznika

  Min: 8

  Max: 12  Mesto održavanja:

  ТМS СЕЕ Rudnička 2, Beograd

   Boško Gavović

   O predavaču:

   Boško je direktor kompanije TMS CEE doo, koja je partner nemačke korporacije TÜV SÜD . U domenu sertifikacije kompanija ima preko 1.400 aktivnih sertifikata klijenata, među kojima su i najveći sistemi u regionu. Završio je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu i miniMBA na PwC akademiji. Autor je većeg broja predavanja o menadžmentu i liderstvu održanih na stručnim skupovima, a na zahtev velikih kompanija (Mercedes, Delta, Messer,…), na postdiplomskim studijama menadžmenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu i na Univerzitetu za mir Ujedinjenih Nacija (UN). Objavio je i više publikacija iz ovih oblasti, u domaćoj stručnoj literaturi i u SAD. Član je Srpske asocijacije menadžera (SAM) i Udruženja nemačke privrede u Beogradu (DSW).

   dr Mladen M. Milošević

   O predavaču:

   Rođen 5. aprila 1979. godine u Beogradu. Diplomirao je (2002), magistrirao (2008) i doktorirao (2012) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlen je u zvanju docenta na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, gde izvodi nastavu iz predmeta: Krivično pravo, Pravni osnovi bezbednosti, Pravni osnovi forenzike i Prevencija i upravljanje krizama. U Izraelu je okončao specijalistički antiteroristički program pod nazivom „Executive Certificate in Counter-Terrorism Studies“ organizovan od strane prestižnih ustanova: Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy and The Institute for Counter-Terrorism (ICT) at The Interdisciplinary Center of Herzlia. Autor je naučne monografije i velikog broja akademskih i stručnih članaka u renomiranim časopisima, poglavlja u naučnim knjigama istaknutog nacionalnog ili međunarodnog značaja, kao i referata i saopštenja na naučnim skupovima i konferencijama međunarodnog i nacionalnog značaja iz oblasti privrednog/korporacijskog, političkog i visokotehnološkog kriminala, bezbednosti poslovanja i procene bezbednosnih rizika u domenu poslovne tajne i zaštite od komercijalne špijunaže. Učesnik je i više naučno-istraživačkih projekata i ekspertskih studija. Član je Nacionalne komisije za standarde i srodne dokumente ISO/KS 223 – Društvena bezbednost. Učestvovao je u izradi standarda A.L2:003 – procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Edukator je na programima za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i bezbednost podataka. Direktor je Inovacionog centra Fakulteta bezbednosti u Beogradu i organizator većeg broja edukacija, seminara, radionica i profesionalnih studija na tržištu privatne bezbednosti. Uža specijalnost mu je privredni kriminalitet, naročito pitanje odgovornosti pravnih i odgovornih lica za krivična dela učinjena u okviru poslovnih delatnosti, ali i procena pravnih rizika i pružanje ekspertskih usluga u domenu izgradnje interne normativne regulative u zaštiti poslovne tajne.