HACCP Sistem administrator

HACCP Codex Alimentarius, kurs za sistem administratore, obuka je koja se sprovodi u skladu sa pravilima koja su međunarodno priznata i ujednačena. Kurs je osmišljen na taj način da se kandidati osposobe za sprovođenje internih provera u svojim ili organizacijama svojih isporučioca sa stanovišta zahteva HACCP Codex Alimentarius.

Kurs je namenjen rukovodiocima i stručnjacima koji se bave svim područjima rada sa hranom, zaposlenima koji su uključeni u proces proizvodnje, prerade, pripreme, skladištenja, transporta, distribucije, prodaje hrane, kao i onima koji se bave proizvodnjom i preradom ambalaže za hranu.

Šifra: 005
Trajanje kursa: 2 dana
Oblast kursa: Bezbednost hrane

Po završetku kursa, polaznici stiču mogućnost da:

 • Praktično primene i vrše provere u skladu sa HACCP Codex Alimentarius;
 • Shvate prednosti primene zahteva HACCP Codex Alimentarius;
 • Shvate odnos zahteva HACCP Codex Alimentarius i zahteva standarda ISO 22000.
 • Upoznavanje sa standardom serije ISO 22000;
 • Planiranja procesa provere sistema upravljanja bezbednošću hrane;
 • Utvrđivanje stanja dokumentacije i primene sistema bezbednosti hrane;
 • Razlikovanje značajnih i manje značajnih neusaglašenosti prema zahtevima standarda;
 • Primena različitih metoda i tehnika provere sistema upravljanja bezbednošću hrane;
 • Principi HACCP;
 • HACCP preduslovi;
 • HACCP dokumentacija, propisi;
 • Verifikacija HACCP.


 • Trajanje kursa: 2 dana
  Cena kursa je 200€ + PDV

  Kao polaznik naše obuke ćete dobiti:

 • Radni materijal;
 • Osveženje i obrok tokom trajanja obuke;
 • Mogućnost konsultacija i razmene iskustava sa stručnjacima TMS-a. • Broj polaznika

  Min: 8

  Max: 12  Mesto održavanja:

  ТМS СЕЕ Rudnička 2, Beograd

   Mirjana Đogo

   O predavaču:

   Mirjana Đogo, dipl. Ing. Tehnologije, svoju dugogodišnju karijeru započinje 1977 – 1979 u Pivari 1. Maj u Vršcu kao kontrolor proizvodnje. Od 1979 do 1988 radi u MSK Kikinda na poziciji Rukovodioca sektora za kontrolu kvaliteta. 1988 – 2007 u okviru JUGOINSPEKT – Novi Sad nalazi se na mestu inspektora i sertifikatora za sertifikaciono telo PAN CERT, konsultanta za uvođenje sistema menadžmenta, izvršnog direktora za sisteme kvaliteta i odgovornog lica za rad laboratorija. 2007 – 2010 u TUV Rheinland InterCert Beograd postavljena je na mesto direktora sektora za sertifikaciju sistema, a od 2010 do danas radi u TMS CEE d.o.o. Beograd kao izvršni direktor celokupnog Menadžment sektora. Trener je i vodeći proveravač za ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000 i FSSC 22000.