Lean VSM – Mapiranje toka stvaranja nove vrednosti

VSM predstavlja specijalni tip dijagrama toka procesa koji se zasniva na principima koncepta LEAN SIX SIGMA (pristup unapređenju efikasnosti i dodavanju vrednosti). Osnovna svrha ovog pristupa je da prikaže i unapredi tokove informacija i resursa, identifikuje i poveže sve aktivnosti vezane za poboljšavanje sistema, omogući organizacijama da uoče otpad-gubitke (iz procesa) i definišu planove za njihovo otklanjanje. Takođe, uključuje aktivnosti za obradu podataka od klijenta i definiše akcije za transformaciju proizvoda na putu do kupca.

Šifra: 126
Trajanje kursa: 3 dana
Oblast kursa: Lean - pristup unapređenju efikasnosti i dodavanju vrednosti

Po završetku kursa, polaznici stiču mogućnost da:
 • Upoznaju metodu VSM kao i principe koncepta LEAN SIX SIGMA
 • Steknu znanje neohodno za praktičnu primenu metode VSM.
 • Lean;
 • 5S (Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain);
 • Kanban;
 • SIPOC ;
 • Faze primene (Charter, Present state, Future state, Plan,.);
 • Mapa sadašnjeg stanja;
 • Mapa budućeg stanja;
 • Izrada akcionog plana;
 • Radionica Šarena. (T/T, C/T, L/T).
Cena kursa je 500€ + PDV Kao polaznik naše obuke ćete dobiti:
 • Radni materijal;
 • Mogućnost konsultacija i razmene iskustava sa stručnjacima TMS-a.

Broj polaznika:

Min: 8 Max: 12  

Mesto održavanja:

ТМS СЕЕ Rudnička 2, Beograd

  Zvezdan Marković

  O predavaču:

  Magistrirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje dugogodišnje profesionalno iskustvo stečeno u Industriji motora Rakovica, kompanijama Blue Q Point, AF Group, TCA, Lean, Rading group i brojnim sertifikacionim telima koja posluju na teritoriji Republike Srbije.
  Nastavi sa čitanjem „Zvezdan Marković“