Menadžment projektima (APQP i plan kvaliteta)

Standard SRPS 10006:2004 - Sistem menadžmenta kvalitetom daje uputstvo za menadžment kvalitetom u projektima. On u glavnim crtama objašnjava principe i postupke menadžmenta kvalitetom, primenu koja je važna i koja ima uticaje na dostizanje ciljeva u projektu. Ovaj međunarodni standard dopunjava uputstvo dato u ISO 9004. Uputstva su primenjiva na projekte koji mogu imati mnogo formi, od malih do veoma velikih, od prostih do složenih, od onih koji su individualni projekti do onih koji su deo programa ili portfolio projekta.

Poboljšano planiranje kvaliteta rezultata procesa (APQP) predstavlja strukturnu metodu za postavljanje i utvrđivanje potrebnih koraka za obezbeđivanje zadovoljstva korisnika sa isporučenim rezultatom procesa. Pored toga, ovo planiranje pruža i sledeće prednosti: potpuno se iskorišćevaju sredstva koja zadovoljavaju korisnika, od samog početka se omogućavaju sve zahtevane izmene, izbegavaju se naknadne promene, pravovremeno se postiže kvalitet proizvoda uz najniže trošove.

Cilj kursa je upoznavanje i obučavanje polaznika za primenu menadžmenta kvalitetom u projektima i izradi Plana kvaliteta i kontrole.

Kurs je namenjen svim zaposlenim koji imaju minimum srednju stručnu spremu i koji će da vode ili učestvuju u projektovanju/realizaciji novih i/ili izmenjenih proizvoda.

Šifra: 021
Trajanje kursa: 1 dan
Oblast kursa: Autoindustrija

Nakon završetka obuke, polaznici će moći da:

 • Razumeju zahteve standarda SRPS ISO 10006:2004;
 • Izrade planove kvaliteta i upravljanja (kontrole;)
 • Utvrde i definišu faze projekata;
 • Uspešnije upravljaju procesima u svojim organizacijama.
 • Zahtevi standard SRPS 10006:2004 Sistem menadžmenta kvalitetom – Uputstvo za menadžment kvalitetom u projektima;
 • Faze projekta (APQP);
 • Izrada planova kvaliteta i upravljanja (kontrole);
 • Vežba;
 • Testiranje;
 • Ocenjivanje testa i saopštavanje rezultata.


 • Trajanje kursa: 1 dan
  Cena kursa je 100€ + PDV

  Kao polaznik naše obuke ćete dobiti:

 • Radni materijal;
 • Osveženje i obrok tokom trajanja obuke;
 • Mogućnost konsultacija i razmene iskustava sa stručnjacima TMS-a. • Broj polaznika

  Min: 8

  Max: 12  Mesto održavanja:

  ТМS СЕЕ Rudnička 2, Beograd

   Zvezdan Marković

   O predavaču:

   Magistrirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje dugogodišnje profesionalno iskustvo stečeno u Industriji motora Rakovica, kompanijama Blue Q Point, AF Group, TCA, Lean, Rading group i brojnim sertifikacionim telima koja posluju na teritoriji Republike Srbije.
   Nastavi sa čitanjem „Zvezdan Marković“