IATF 16949:2016 Tranzicija i zahtevi

Sistem menadžmenta kvalitetom kod proizvođača automobila i isporučioca koji snabdevaju njihove proizvodne pogone moraju biti projektovani, realizovani i usaglašeni da zadovolje osnovne postavke i zahteve korisnika njihovih proizvoda. Dvodnevni kurs je namenjen polaznicima koji poseduju znanja iz autoindustrije i žele da se upoznaju sa zahtevima standarda IATF 16949.

Šifra: 022
Trajanje kursa: 2 dan
Oblast kursa: Autoindustrija

Nakon završetka obuke, korisnici će moći da:
 • Tumače tačke IATF 16949:2016;
 • Razumeju procesni pristup;
 • Razumeju ulogu standarda IATF 16949:2016 u poslovanju preduzeća.
 • Elementi menadžmenta kvalitetom
 • Procesni pristup menadžmenta
 • Tumačenje zahteva standarda IATF 16949:2016
 • Razmišljanje zasnovano na riziku
 • Napredno planiranje kvaliteta proizvoda
 • Zahtevi korisnika
 • Specifični zahtevi korisnika
 • „Outsorsovani“ procesi
 • Gašenje proizvodnje
 • Bezbednost proizvoda
 • Integracija garancija i analiza otkaza
 • Naučene lekcije – Menadžment znanja
 • Inicijalni pristup menadžmentu saglasnosti
 • Razvoj proizvoda sa ugrađenim softverom
 • Specifični zahtevi korisnika
 • Sistem menadžmenta kvaliteta i njegovi procesi
 • Usaglašenost proizvoda i procesa
 • Planovi nepredviđenih situacija
 • Ciljevi kvaliteta i planiranje njihovog ostvarenja
 • Kalibracija/Verifikacija zapisa
 • Kompetencija – naknadno
 • Specijalne karakteristike koje projektuje korisnik
 • Izvodljivost organizacije proizvodnje
 • Procena rizika (rizici koji potiču iz analiza izvodljivosti proizvodnje i mogućnost organizacije da ublaži i upravlja rizicima)
 • Razmatranje novih materijala i supstanci i rukovanje ergonomskim proizvodima
 • Validacija plana i razvoja
 • Proces selekcije isporučilaca
 • Zakonski i regulatorni zahtevi
 • Verifikacija nakon zatvaranja
 • Identifikacija i sledljivost
 • Upravljanje neusaglašenim proizvodom
 • Provera procesa proizvodnje
 • Sistemi menadžmenta garancija
 • Bibliografija
 • FMEA
 • CP
 • SPC
 • MSA
 • LEAN
 • VDA 6.3
Trajanje kursa: 2 dan
Cena kursa je 250€ + PDV Kao polaznik naše obuke ćete dobiti:
 • Radni materijal;
 • Osveženje i obrok tokom trajanja obuke;
 • Mogućnost konsultacija i razmene iskustava sa stručnjacima TMS-a.

 

Broj polaznika

Min: 8 Max: 12  

Mesto održavanja:

ТМS СЕЕ Rudnička 2, Beograd

  Zvezdan Marković

  O predavaču:

  Magistrirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje dugogodišnje profesionalno iskustvo stečeno u Industriji motora Rakovica, kompanijama Blue Q Point, AF Group, TCA, Lean, Rading group i brojnim sertifikacionim telima koja posluju na teritoriji Republike Srbije.
  Nastavi sa čitanjem „Zvezdan Marković“