Statistička kontrola procesa

Statistička kontrola procesa je alat kontrole kvalteta koji koristi statističke metode. Koristi se za praćenje i kontrolu procesa. Praćenje i kontrola omogućavaju da procesi funkcionišu tako da ostvaruju sav svoj potencijal. Na taj način, kao rezultat procesa, nastaju proizvodi koji su u najvećoj mogućoj meri usaglašeni sa specifikacijama, pri čemu se otpad odnosno defektni proizvodi svode na minimum. Statistička kontrola se može koristiti kod svih procesa kod kojih usaglašenost proizvoda sa specifikacijama može meriti.

Cilj kursa je upoznavanje i obučavanje polaznika za primenu Statističke kontrole (regulacije) procesa, kao i sveobuhvatnije upoznavanje sa osnovnim postavkama u primeni osnove statističkog praćenja procesa i njihovom upravljanju pomoću dobijenih podataka.

Kurs je namenjen svim zaposlenim koji imaju minimum srednju stručnu spremu i koji će se baviti snimanjem, analizom i donošenjem mera za upravljanje procesima.

Šifra: 026
Trajanje kursa: 1 dan
Oblast kursa: Autoindustrija

Po završetku kursa, polaznici stiču mogućnost da:

 • Razumeju statističke metode i shvate značaj njihove primene;
 • Prate i analiziraju svoje procese korišćenjem statističkih metoda;
 • Uspešnije upravljaju procesima u svojim organizacijama.
 • Definicije i skraćenice;
 • Osnove statističke kontrola (regulacije) procesa;
 • Kontrolne karte;
 • Sposobnost procesa;
 • Tumačenje variranja procesa na kontrolnim kartama;
 • Testiranje;
 • Ocenjivanje testa i saopštavanje rezultata.


 • Trajanje kursa: 2 dan
  Cena kursa je 200€ + PDV

  Kao polaznik naše obuke ćete dobiti:

 • Radni materijal;
 • Osveženje i obrok tokom trajanja obuke;
 • Mogućnost konsultacija i razmene iskustava sa stručnjacima TMS-a. • Broj polaznika

  Min: 8

  Max: 12  Mesto održavanja:

  ТМS СЕЕ Rudnička 2, Beograd

   Zvezdan Marković

   O predavaču:

   Magistrirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje dugogodišnje profesionalno iskustvo stečeno u Industriji motora Rakovica, kompanijama Blue Q Point, AF Group, TCA, Lean, Rading group i brojnim sertifikacionim telima koja posluju na teritoriji Republike Srbije.
   Nastavi sa čitanjem „Zvezdan Marković“