IATF 16949:2016 Interni auditor

Sistem menadžmenta kvalitetom kod proizvođača automobila i isporučioca koji snabdevaju njihove proizvodne pogone moraju biti projektovani, realizovani i usaglašeni da zadovolje osnovne postavke i zahteve korisnika njihovih proizvoda. Četvorodnevni kurs je namenjen polaznicima koji poseduju znanja iz autoindustrije i žele da se upoznaju sa zahtevima standarda IATF 16949.

Šifra: 019
Trajanje kursa: 4 dana
Oblast kursa: Autoindustrija

Nakon završetka obuke, stičete:
 • Temeljno poznavanje svrhe QMS-a i provere prema IATF 16949, kao i procesa sertifikacije;
 • Mogućnost da tumačite tačke IATF 16949;
 • Mogućnost da koristite načela, procese i tehnike potrebne za sprovođenje provera prema zahtevima standarda IATF 16949 za sisteme menadžmenta.
 • Tumačenje zahteva standarda IATF 16949:2016
 • Tumačenje zahteva IATF 16949:2016 u odnosu na njegovog prethodnika ISO/TS 16949
 • Način obezbeđivanja dokaza kvalifikacija proverivača preko druge strane
 • Način obezbeđivanja objektivnih dokaza prilikom sprovođenja internih provera koji pokazuju ispunjenost zahteva standarda
 • Razumevanje procesa za upravljanje menadžmenta kvaliteta isporučioca
 • Davanje smernica za usvajanje promena
 • Planiranje internog audita
 • Izrada dokumentacije za interni audit
 • Primer iz prakse internog audita
 • Formiranje check list-e
 • Formiranje nalaza neusaglašenosti i korektivne mere
 • FMEA
 • CP
 • SPC
 • MSA
 • LEAN
 • VDA 6.3
Trajanje kursa: 4 dana.
Cena kursa je 600€ + PDV Kao polaznik naše obuke ćete dobiti:
 • Radni materijal;
 • Mogućnost konsultacija i razmene iskustava sa stručnjacima TMS-a.

 

Broj polaznika

Min: 8 Max: 12  

Mesto održavanja:

ТМS СЕЕ Rudnička 2, Beograd

  Zvezdan Marković

  O predavaču:

  Magistrirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje dugogodišnje profesionalno iskustvo stečeno u Industriji motora Rakovica, kompanijama Blue Q Point, AF Group, TCA, Lean, Rading group i brojnim sertifikacionim telima koja posluju na teritoriji Republike Srbije.
  Nastavi sa čitanjem „Zvezdan Marković“