Preparatory courses for the professional examination of safety and health at work

Code: 105
Course Duration: 3 days

Preparatory courses are organized according to the program drawn up by skilled practitioners on occupational safety and health at work. The training program is in compliance with the Ordinance of the Ministry of Labour and Social Policy, which regulates the manner and program of taking professional exam for performing safety and health at work. The training includes theoretical and practical parts. Emphasis is placed on the workshop, whose origin is in the acquisition of tangible and useful practical skills necessary for the skill and professional exam organized by the Ministry of Labour and Social Policy.
The aim of the training is to prepare participants for a successful exam before the commission of the Ministry of Labour and Social Policy
The training is intended for those who intend to sit for the certification exam, as well as employers and employees who, regardless of the exam, they want to be able to independently prepare document on risk assessment in the workplace and in the working environment.

(Srpski) OHSAS 18001 Zahtevi standarda

Code: 011
Course Duration: (Srpski) 1 dan

(Srpski) Razvoj i održavanje Sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu zahteva detaljno poznavanje BS OHSAS 18001 familije standarda, SCC/SCP i ostalih regulativa povezanih sa ovom temom.

Ovaj kurs je namenjen svim članovima organizacija koje poseduju ili nameravaju da uvedu standard ISO 18001:2007.

Primarni cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa zahtevima standarda, kako bi na pravi način razumeli zahteve ovog standarda i razrešili dileme oko njihovog tumačenja i metoda njihove primene i uključenja u upravljački sistem.

(Srpski) OHSAS 18001 Eksterni auditor

Code: 010
Course Duration: (Srpski) 5 dana + 2 dana praktične obuke

(Srpski) OHSAS 18001:2007 – SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOŠĆU NA RADU, kurs za auditore/vodeće auditore, obuka je koja se sprovodi po pravilima koja su međunarodno priznata i ujednačena. Ovaj kurs je koncipiran tako da vam pruži znanja i veštine koje su potrebne za obavljanje provere sistema menadžmenta prema standardu OHSAS 18001, efektivno i sigurno. Kurs ispunjava zahteve Međunarodnog registra sertifikovanih ocenjivača (IRCA).

Kurs je namenjen budućim ocenjivačima preko treće strane, predstavnicima rukovodstva za kvalitet i članovima organizacije koji će se ozbiljnije baviti upravljanjem zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.

Primarni cilj ovog kursa je sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za efektivne i efikasne provere od kojih koristi ima proveravana organizacija, ali i sam proveravač kroz jačanje lične kompetentnosti.

OHSAS 18001:2007 Internal auditor

Code: 009
Course Duration: 2 days

OHSAS 18001:2007 – Occupational Health and Safety Management System is a course for internal auditors performed through international rules that are accepted and recognized. The course offers participants to get skills how to conduct internal audits in their organizations or in supplier’s organizations according to the requirements of OHSAS 18000 standards. The course is designed for anyone in the organization responsible for conducting of internal audit for occupational health and safety. Also, it is suitable for managers who need information on audit principles in order to implement them in the own company or in supplier’s companies. The primary objective of this course is acquisition of new theoretical knowledge and practical experiences needed for effective and efficient audits in their organizations or supplier’s organizations, together with satisfied, independent efficiency in the auditing process.