The techniques of mastering the job interview

Code: 136
Course Duration: 1 dan

This course aims to help all individuals who participate in the interview process, to cope more effectively with the role of the interviewer and make the best possible decisions about job applicants. Given that an increasing number of individuals involved in these processes and to rapidly advance business is not much time left for their training in this area, we design a very practical training, covering all key topics in the field. The aim of the training is to help individuals to more effectively evaluate candidates to learn the "secrets" of good questions to identify a candidate who is and who is not suitable to the specific team, this is the final result of the training reduce risk in the choice of candidates, ie. selection of high-quality personnel, and thus increase business efficiency. Target groups are all individuals who participate in the interview process, HR professionals from across engineers and other professionals in their work, and managers of various management levels.

Evaluation techniques employed – Quickly and reliably find out the actual performance of their employees

Code: 116
Course Duration: 1 day

Evaluation techniques employed enable the identification of the difference between the desired and actual level of competence of employees, thus the need for the development and training. It also means providing feedback to employees on how companies see their employment, their effects and the contribution to the results of a businessman. DirectoryThe course is intended for all companies that want to measure the performance of their employees, HR directors / managers, team leader, has been regional managers.

(Srpski) MLADI INŽENJERI KAO MENADŽERI

Code: 130
Course Duration: (Srpski) 2 dana

(Srpski) Ovaj kurs ima za cilj da pomogne inžinjerima koji su se našli u ulozi menadžera / tim lidera / mentora, da lakše savladaju izazove koje ove različite menadžeske uloge nose. Činjenica je da današnje IT poslovanje podrazumevaju brz rast kompanija, kao i brzo napredovanje ljudi u smislu preuzimanja novih uloga. Isto tako, činjenica je da inžinjeri koji su sjajni u svom poslu vrlo često dobijaju priliku da posredno ili neposredno vode druge ljude, kao i da često imaju otpor od takvih zaduženja, jer nisu sigurni šta takve uloge podrazumevaju i da li će se oni u tome dobro pokazati.Upravo stoga, za njih smo kreirali ovaj kurs koji pruža osnovna menadžerska znanja i mogućnost izgradnje bazičnih menadžerskih veština, a namenjen je svim onim mladim profesionalcima, koji su unapređeni ili je plan da se uskoro unaprede u menadžere timova, project leadove, mentore. Fokusiranje na ključne teme iz ove oblasti ima za cilj da omogući da se primenom konkretnih znanja, lakše upravlja ljudima i izvučete njihov maksimum.

(Srpski) “Kako da efikasno upravljate ljudima”

Code: 031
Course Duration: (Srpski) 1 dan

(Srpski) Ovaj kurs ima za cilj da vas suoči sa vama samima, odnosno da vas podstakne da preispitate svoj stil i tehnike vođenja ljudi. Takođe, da vam da sugestije šta da unapredite kod sebe da biste bili još efikasniji kao rukovodilac i načine na koje biste još efikasnije motivisali ljude, koristili svoje vreme, pravili efikasnije planove rada, delegirali zaduženja i bili veći autoritet drugim ljudima u firmi.

Kurs je namenjen vlasnicima ili direktorima preduzeća, koji direktno rukovode ljudima u svojim firmama i koji bi želeli da povećaju efikasnost organizacije.

(Srpski) “Kako da najbolje upotrebimo potencijale svojih zaposlenih”

Code: 030
Course Duration: (Srpski) 1 dan

(Srpski) Ovaj kurs ima za cilj da vam pruži uvid u glavne probleme upravljanja ljudskim resursima sa kojima se rukovodioci poput vas sreću. Fokusiranje na ključne teme iz ove oblasti ima za cilj da vam pomogne da primenom konkretnih znanja, vi u radu sa ljudima izvučete njihov maksimum.

Kurs je namenjen vlasnicima ili direktorima preduzeća, koji direktno rukovode ljudima u svojim firmama i koji bi želeli da povećaju efikasnost organizacije.