(Srpski) IRCA ISO 9001:2015 Lead Auditor

Code: 129
Course Duration: (Srpski) 5 dana

(Srpski) Lead Auditor ISO 9001:2015 – Kurs za auditore/vodeće auditore, jeste obuka koja se sprovodi po pravilima koja su međunarodno priznata i ujednačena. Ovaj kurs je koncepciran tako da Vam pruži znanja i veštine koje su potrebne za obavljanje provere sistema menadžmenta prema standardu ISO 9001, efektivno i sigurno. Kurs ispunjava zahteve Međunarodnog registra sertifikovanih ocenjivača (IRCA). Kurs je namenjen budućim ocenjivačima preko treće strane, predstavnicima rukovodstva i članovima organizacije koji će se ozbiljnije baviti sistemom menadžmenta kvaliteta. Primarni cilj ovog kursa je sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za efektivne i efikasne provere od kojih koristi ima proveravana organizacija, ali i sam proveravač kroz jačanje lične kompetentnosti.

ISO 19011: 2011 Guidance for the verification of management systems

Code: 115
Course Duration: 1 day

Standard ISO 19011: 2011 Guidance for the auditing of management systems includes the principles of auditing, management and implementation of programmes of audit verification of management systems, as well as guidance on the evaluation of competence of individuals involved in the process of auditing, including those that govern the program audit, auditor and teams of auditors. The course is aimed at all organizations that have a (contractual, legal or other) need to conduct internal or external audits of the management system or to carry out programme management checks, as well as the auditors, audit team leaders, managers, program audit. The aim of the course is to familiarize participants with the requirements of ISO 19011: 2011.

ISO 9001: 2015 Internal Auditor – Transition Rate

Code: 094
Course Duration: (Srpski) 2 dana

(Srpski) Na ovom kursu će biti predstavljeni načini za odgovore na zahvete nove verzije standarda. Kurs je prvenstveno namenjen kompanijama koje već imaju primenjen standard ISO 9001:2015, kao i svim rukovodiocima, menadžerima kvaliteta, zaposlenima koji su uključeni u proces interne provere, i zaposlenima koji se bave sistemima menadžmenta. Cilj kursa je da polaznicima predstavi izmene u novoj verziji standarda ISO 9001, kako bi se na najbolji način pripremili za poboljšanje svog sistema. Kurs, takođe, ima za cilj da se kandidati osposobe za sprovođenje internih provera prema novoj verziji standarda.

CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME

Code: 104
Course Duration: 1 day

Conformity assessment scheme is a conformity assessment system referring to specifying the objects of conformity assessment, to which is applied the same specified requirements, and general procedures. The course is designed for those who wish to form a scheme of conformity assessment for the purpose of its validation on the market or for its potential accreditation. The aim of the course is to acquire practical knowledge of scheme validation  for conformity assessment in the market and / or acquire the knowledge necessary for the accreditation of specific conformity assessment scheme.