Stalno unapređenje kao imperativ poslovanja

Nekako se stalno nameće ustaljeno tradicionalno razmišljanje koje čujemo na svakom koraku: „To se tako oduvek radi“, „Nikome do sad to nije smetalo, i ti bi sad nešto da menjaš“, „Nije tvoje da razmišljaš, ima ko misli o tome“.

Primetna je statičnost i otpor promeni. Ono što je još drastičnije, jeste da vrlo često ni najveći protivnici promene ne znaju čemu se protive, i ne stižu da sagledaju koristi od drugačijeg uređenja ili načina poslovanja.

Savremeno poslovanje karakteriše sve veća konkurencija. U današnjim biznis okolnostima nikome pozicije nisu zagarantovane, više nema dirigovane monopolske pozicije. Ukrupnjavanje kapitala dovelo je do spajanja više organizacija i stvaranja jačih igrača na tržištu.

U takvim uslovima, na tržištu mogu opstati, ostvarivati značajne rezultate, a posebno obezbeđivati rast i razvoj, samo organizacije koje su spremne da rade na stalnom unapređenju svog poslovanja.

Kontinuirano unapređenje (Continuous Improvement) nije samo ideja ili teoretski koncept, već stvar poslovne kulture jedne organizacije. Kako bi se takav koncept istinski i primenjivao u organizaciji, mora da postoji jasno opredeljenje top menadžmenta i posvećenost toj ideji. Njihovim liderstvom u procesima osiguraće se stalni napredak organizacije. Unapređenje jeste obaveza svakoga u organizaciji, i svačiji doprinos je značajan.

Stalno unapređenje je jedan od osnovnih zahteva u ostvarivanju ciljeva svake organizacije. Cilj poslovanja nije samo ostvarivanje profita. Zadovoljstvo kupaca/klijenata/korisnika je osnovni i vrlo merljiv cilj. Jedino se kroz održivi način poslovanja može obezbediti stabilna pozicija na tržištu i osigurati razvoj kompanije.

Ako se poslovanje i posmatra samo iz ugla profita, kao razlike prihoda i rashoda, unapređenja su vrlo značajna. Bilo da dovedu do povećanja prihoda, ili smanjenja rashoda, ostvariće se veći profit. Posebno su značajna smanjenja rashoda, koja će na mnogo načina dovesti i do povećanja prihoda i profita.

U svakoj organizaciji postoji mnogo materijalnih i nematerijalnih gubitaka koji nastaju na svakom koraku. Neki su postali i svakodnevica, tako da se često i ne posmatraju kao gubici. Ima ih u materijalnom i nematerijalnom obliku.

Ukoliko kontinuirano radimo na eliminaciji gubitaka, efikasnijem iskorišćenju potencijala i kapaciteta, vršimo stalna unapređenja sistema, bićemo u povoljn(ij)oj poziciji na konkurentnom tržištu.

Kaizen / Gemba Kaizen pristup osigurava stalno unapređenje svake organizacije kroz eliminaciju gubitaka i maksimalno iskorišćenje svih potencijala. Kaizen pristup obezbeđuje manja rasipanja i efikasnije procese. Na svaki način, Kaizen obezbeđuje bolji rad i rezultate.

Kaizen predstavlja ključ japanskog poslovnog uspeha, a rezultati koje ostvaruje Tojota u odnosu na konkurente su najbolji primer rezultata primene Kaizena.

Budite favoriti u svom poslu. Budite među najprestižnijim kompanijama.

Izaberite stalno unapređenje, izaberite Kaizen.