Aleksandar Kolarević


Aleksandar Kolarević, dipl. Ing. Mašinstva, karijeru je započeo 1996. godine u kompaniji PPT Industrijska Pneumatika AD kao izvršni direktor proizvodnje i odgovorno lice za sisteme menadžmenta, pomoćnik direktora za sistem kvaliteta, upravnik marketinga i projektovanja, upravnik razvojno istraživačke laboratorije i odeljenja za razvoj. Od 2008 do danas je stalno zaposleni na mestu zamenika direktora u TMS CEE d.o.o. Vodeći je proveravač za standarde ISO 9001 i ISO 14001.

Kursevi predavača: