Boško Gavović


Boško je direktor kompanije TMS CEE doo, koja je partner nemačke korporacije TÜV SÜD . U domenu sertifikacije kompanija ima preko 1.400 aktivnih sertifikata klijenata, među kojima su i najveći sistemi u regionu. Završio je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu i miniMBA na PwC akademiji. Autor je većeg broja predavanja o menadžmentu i liderstvu održanih na stručnim skupovima, a na zahtev velikih kompanija (Mercedes, Delta, Messer,…), na postdiplomskim studijama menadžmenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu i na Univerzitetu za mir Ujedinjenih Nacija (UN). Objavio je i više publikacija iz ovih oblasti, u domaćoj stručnoj literaturi i u SAD. Član je Srpske asocijacije menadžera (SAM) i Udruženja nemačke privrede u Beogradu (DSW).

Kursevi predavača: