dr Mladen M. Milošević


Rođen 5. aprila 1979. godine u Beogradu. Diplomirao je (2002), magistrirao (2008) i doktorirao (2012) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlen je u zvanju docenta na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, gde izvodi nastavu iz predmeta: Krivično pravo, Pravni osnovi bezbednosti, Pravni osnovi forenzike i Prevencija i upravljanje krizama. U Izraelu je okončao specijalistički antiteroristički program pod nazivom „Executive Certificate in Counter-Terrorism Studies“ organizovan od strane prestižnih ustanova: Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy and The Institute for Counter-Terrorism (ICT) at The Interdisciplinary Center of Herzlia. Autor je naučne monografije i velikog broja akademskih i stručnih članaka u renomiranim časopisima, poglavlja u naučnim knjigama istaknutog nacionalnog ili međunarodnog značaja, kao i referata i saopštenja na naučnim skupovima i konferencijama međunarodnog i nacionalnog značaja iz oblasti privrednog/korporacijskog, političkog i visokotehnološkog kriminala, bezbednosti poslovanja i procene bezbednosnih rizika u domenu poslovne tajne i zaštite od komercijalne špijunaže. Učesnik je i više naučno-istraživačkih projekata i ekspertskih studija. Član je Nacionalne komisije za standarde i srodne dokumente ISO/KS 223 – Društvena bezbednost. Učestvovao je u izradi standarda A.L2:003 – procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Edukator je na programima za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i bezbednost podataka. Direktor je Inovacionog centra Fakulteta bezbednosti u Beogradu i organizator većeg broja edukacija, seminara, radionica i profesionalnih studija na tržištu privatne bezbednosti. Uža specijalnost mu je privredni kriminalitet, naročito pitanje odgovornosti pravnih i odgovornih lica za krivična dela učinjena u okviru poslovnih delatnosti, ali i procena pravnih rizika i pružanje ekspertskih usluga u domenu izgradnje interne normativne regulative u zaštiti poslovne tajne.

Kursevi predavača: