Enrico Cerroni


Konsultant za  kontinuirano poboljšanje sa više od 10 godina iskustva u radu sa procesima, digitalnim alatima i end to end korisničkog iskustva. Trenutno angažovan u regionu Balkana pomažući međunarodne kompanije sa lokalnim prisustvom da ostvare svoje ciljeve za poboljšanje. Specijalizovan za analitiku, poboljšanje procesa, Lean metriku , digitalne poslovne strategije, korisnički fokus i uslužnu Izvrsnost.

Kursevi predavača: