Ivan Pribićević


Ivan Pribićević je doktorand Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, gde je završio  master studije iz oblasti upravljanja kvalitetom. Završio je i master studije na Fakultetu političkih  nauka iz oblasti međunarodne politike, takođe je i alumnista Beogradskog centra za političku izuzetnost (Belgrade Fund for Political Excellence). Obavljao je funkciju direktora sektora za strategiju i razvoj u Zavodu za udžbenike od 2011. godine. Radio je kao ocenjivač za standarde sistema menadžementa u sertifikacionom telu YUQS. Trenutno je na poziciji Business Development  Managera u kompaniji TMS CEE partnera kompanije TÜV SÜD. Auditor je sertifikacionog tela TÜV SÜD i TMS za standarde ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 Član je Srpske asocijacije menadžera od 2012. godine, a od 2013. godine je u lideršip timu sekcije SAMPLE, čiji je Tim lider od 2015. godine. Objavio je više naučnih radova na temu strateškog upravljanja, upravljanja menadžmenta kvaliteta, sistema obrazovanja i sl. TÜV SÜD Evaluation trener za nove verzije standarda ISO 9001 i ISO 14001. Lean Six Sigma sertifikovan Black Belt in industry (TLSSC), kao i IATF 16949:2016 TÜV SÜD sertifikovan trener.

Kursevi predavača: