Jela Petrović

Jela Petrović, dipl. Ing. Poljoprivrede, posle završenog fakulteta u Novom Sadu u periodu 1990 – 2007 radi kao Viši inspektor za kontrolu kvaliteta namirnica u okviru kompanije JUGOINSPEKT – Novi Sad gde stiče bogato radno iskustvo. 2007 – 2010 prelazi u TUV Rheinland interCert d.o.o. Beograd na poziciju rukovodioca sektora za obuke, a takođe obavlja i funkciju PR Menadžer-a. Od 2012. godine do danas radi u TMS CEE d.o.o. na poslovima koordinatora za sektore hrane i akademije.

Kursevi predavača: