Milica Golubović

Milica Golubović, advokat

Rođena u Beogradu 1986. godine. Završila je Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu. Pripravnički staž je obavila pri Višem sudu u Beogradu, gde je posebnu pažnju posvetila oblasti naknade štete i visokotehnološkom kriminalu. Nakon polaganja pravosudnog ispita priključuje se advokatskoj kancelariji Strahinje M. Milovanovića. 2016. godine postaje partner u advokatskoj kancelariji «Milovanović-Golubović». Predavač je pri TMS akademiji – u oblasti GDPR-a. Poseduje visok stepen IT znanja. Koautor je rada „Naknada nematerijalne štete prouzrokovanje objavljivanjem informacija u javnim glasilima“, objavljenog 2012. godine u izdanju „Pravni život“, Kopaoničke škole prirodnog prava. Pohađala seminare iz oblasti marketinga, finansiranja, održivog razvoja i neverbalne komunikacije. Govori engleski jezik.

Kursevi predavača:

– GDPR obuke

Kursevi predavača: