Mladen Đurić


Mladen Đurić od 2007. godine radi kao asistent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu (Katedra za upravljanje kvalitetom), gde je prethodno diplomirao i odbranio master rad na temu društvene odgovornosti.

Između ostalih, predaje i na predmetu „Modeli društvene odgovornosti organizacija“ na diplomskim akademskim (master) studijama FON-a. Član je komisije za standard ISO 26000 – Uputstvo za društvenu odgovornost, pri Institutu za standardizaciju Srbije, gde je učestvovao u realizaciji obuka menadžera srpskih kompanija, a obuke na temu društvene odgovornosti održavao je i u sklopu programa „Project Management and Socially Responsible Business of SMEs“, Agencije za razvoj i saradnju Republike Češke.

Takođe, učestvovao je u realizaciji većeg broja naučno-istraživačkih i stručnih projekata, među kojima su i projekti ministarstava i kancelarija Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije, „WUS Austria“ i TEMPUS fonda za projekte u visokom obrazovanju Evropske unije. Objavio je preko 30 naučno-stručnih publikacija (knjiga, poglavlja u monografijama i radova) na srpskom i engleskom jeziku, među kojima je značajan deo iz oblasti društvene odgovornosti. Održao je i nekoliko predavanja po pozivu i učestvovao u studijskim posetama univerzitetima u Grčkoj, Italiji, Engleskoj i Sloveniji.

Kursevi predavača: