Željko Rakić

Željko Rakić je Master Black Belt i vlasnik kompanije THE LEAN SIX SIGMA COMPANY za Centralnu i Istočnu Evropu. Diplomirao je 1991. godine na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Tečno govori 3 strana jezika( engleski, holandski, francuski), a poseduje osnovno znanje iz ruskog, nemačkog i italijanskog. Njegovo bogato radno iskustvo uključuje rad u kompanijama poput Rio Tinto, Alcan Inc., Caldic Europoort B.V na pozicijama: glavni menadžer proizvodnje, odgovorno lice za poboljšavanje poslovne funkcije, menadžer za strategijski razvoj Six Sigma. Završio je obuke za Environment Health Safety (HSE), Corporate Leadership Program. Stručnjak je u oblasti Lean Six Sigma, u oblasti rudarstva i hemijske industrije.

Kursevi predavača: