Zvezdan Marković


Magistrirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje dugogodišnje profesionalno iskustvo stečeno u Industriji motora Rakovica, kompanijama Blue Q Point, AF Group, TCA, Lean, Rading group i brojnim sertifikacionim telima koja posluju na teritoriji Republike Srbije.

Međunarodno iskustvo stekao je u Velikoj Britaniji, Austriji, Sjedinjenim Američkim Državama, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Kini, sa brojnim klijentima, posebno auto industrije (Perkins, Daido metal, Magna Steyr, BMW, FIAT, itd.). Vodeći je auditor za QMS, EMS, OH&S, FSC CoC i sertifikovan SSBB (Six Sigma Black Belt).

Kursevi predavača: