U prostorijama TMS-a održan je kurs za ISO 9001:2015 – Interni proveravač

U četvrtak i petak 30-og i 31-og marta održan je kurs za ISO 9001:2015 Interni proverivač u prostorijama TMS-a, kurs je održao Ivan Pribićević.

Polaznici kursa su imali mnogućnost da steknu praktična znanja u vezi razlika između stare i nove verzije standarda, da praktično primene i vrše provere zahteva standarda ISO 9001 u svojim i/ili organizacijama svojih isporučilaca, razumeju procesni pristup i metode proveravanja procesa i shvate doprinos kontinuiranom unapređenju organizacije.

Za više informacija o predstojećim kursevima pratite naš kalendar: Kalendar TMS Akademije