Javne nabavke u praksi – interaktivni seminar

O čemu će se govoriti na seminaru :
 • Predviđeno je da najveći deo seminara bude posvećen odgovorima i pitanjima učesnika, kao i rešavanju konkretnih slučajeva iz prakse.
 • Šifra: 082
  Trajanje kursa: 2 dana
  Oblast kursa: Javne nabavke

  Kao polaznik našeg seminara ćete dobiti:

 • Radni materijal;
 • Ručak i osveženja tokom seminara;
 • Upotreba bežičnog interneta
 • Mogućnost konsultacija i razmene iskustava sa stručnjacima TMS-a.
 • Teme :

 • Analiza planova nabavki naručioca - praktični primeri;
 • Izrada konkursne dokumentacije - najčešće greške u praksi;
 • Pregovarački postupci i izuzeci od primene ZNJ - slučajevi pogrešne primene;
 • Postupanje naručioca nakon podnetog ZZP - primer nepravilnosti.
 • Cena kursa je RSD 15.700 + PDV
  Mesto održavanja:

  Hotel Breza, Vrnjačka 26, Vrnjačka Banja