Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

Obuka je namenjena:
 • Svima koji su zainteresovani za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke;
 • Svima koji rade na poslovima javnih nabavki.
 • Šifra: 079
  Trajanje kursa: 2 dana
  Oblast kursa: Javne nabavke

  Kao polaznik naše obuke ćete dobiti:

 • Radni materijal - Zakon o javnim nabavkama sa svim relevantnim podzakonskim aktima, kao i prateći stručni materijal za pripremu polaganja;
 • Prvoklasni profesionalni ketering i osveženja tokom obuke;
 • Upotreba bežičnog interneta;
 • Mogućnost konsultacija i razmene iskustava sa stručnjacima TMS-a;
 • Mogućnost rezervisanja parking mesta.
 • Plan nabavki;
 • Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama;
 • Konkursna dokumentacija;
 • Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova;
 • Kriterijumi za dodelu ugovora;
 • Ugovor o javnoj nabavci;
 • Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji;
 • Pojam i predmet javne nabavke;
 • Nabavke na koje se zakon ne primenjuje;
 • Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka;
 • Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke;
 • Sprečavanje korupcije i sukoba interesa;
 • Postupci javne nabavke.
 • Cena obuke je RSD 15.700 + PDV


  Beograd: 16-17.01.2015.  Kragujevac: 30-31.01.2015.