Seminar: Uloga, značaj i odgovornost rukovodilaca u planiranju i sprovođenju javnih nabavki – interaktivni seminar

Seminar je namenjen svim odgovornim licima i donosiocima odluka u vezi sa poslovima javnih nabavki: finansijski poslovi, planiranje, sprovođenje postupka, izvršenje ugovora, kontrola, kao i stručnim službama. Sa obzirom da su potpisnici i donosioci veoma važnih odluka, učesnici će biti upoznati sa zakonitim načinom postupanja i odgovornošću za svoj rad.

Šifra: 080
Trajanje kursa: 1 dan
Oblast kursa: Javne nabavke

Kao polaznik našeg seminara ćete dobiti::

 • Radni materijal;
 • Ručak i osveženja tokom seminara;
 • Upotreba bežičnog interneta;
 • Mogućnost konsultacija i razmene iskustava sa stručnjacima TMS-a;
 • Obezbeđeno parking mesto.
 • Planiranje nabavki;
 • Interni akt naručioca;
 • Kritične tačke u fazi sprovođenja postupka;
 • Izvršenje ugovora;
 • Prekršajna i krivična odgovornost
 • Cena kursa je RSD 9.900 + PDV
  [

  Mesto održavanja:

  Holiday Inn, Španskih boraca 74, Beograd