VDA 6.3 Procesni audit – Zahtevi standarda

Šifra: 114
Trajanje kursa: 1 dan

  • VDA 6.3 je procesno orijentisan standard za provere, koji je namenjen proceni, analizi i unapređenju raznovrsnih metoda kontrole u proizvodnim procesima.
  • Ovaj kurs se preporučuje onima koji su uključeni u implementaciju KMS na osnovu ISO/TC 16949 u njihovoj organizaciji, kao i onima koji su odgovorni za razvoj dobavljača i procenu učinka dobavljača u automobilskom lancu snabdevanja.
  • Kurs pomaže da se razume sam proces sprovođenja provere i nudi smernice za dalje korišćenje VDA 6.3 standarda

Analiza mernog sistema (MSA, GR&R)

Šifra: 063
Trajanje kursa: 1 dan

Analiza mernih sistema (MSA ili GR&R) je metoda kojom testiramo kredibilitet rezultata dobijenih u okviru merenja i kontrolisanja, kako bismo ustanovili kolika je procenjena greška merenja samog operatera ili merno kontrolne opreme. Takođe, merimo i da li je ta greška dovoljno mala da možemo sa poverenjem nastaviti sa korišćenjem rezultata i daljom statističkom analizom. Zbog prirode svojih relacija sa SPC metodom, preporučuje se da treninzi za SPC i MSA budu vezani.

Statistička kontrola procesa (SPC)

Šifra: 069
Trajanje kursa: 2 dana

SPC je deo osnovnog paketa auto industrije, FMEA metodom izdvojimo specijalne karakteristike, Kontrolnim planovima postavimo kontrole, uključujući merenja i kontrolisanja, a onda SPC metodama obrađujemo dobijene rezultate, da bismo ustanovili sposobnost i stabilnost procesa. Sa druge strane, ni Six Sigma metoda nije moguća bez jake statistike, kakvu donosi SPC metoda. Zbog prirode svoje povezanosti, preporučuje se vezivanje treninga SPC i MSA metoda.

Problem Solving

Šifra: 068
Trajanje kursa: 1 dan

Problem solving je formalni zahtev TS16949, a metoda kompanije FORD, pod nazivom G8D je najčešće primenjivana. To je razlog da se ova metodau treningu najviše obrađuje, uz poređenja sa drugim sličnim metodama, uključujući 7 steps, Six Sigma i mnoge druge. Obrađuju se svi koraci, od definisanja problema, privremenih rešenja, do pronalaženja krajnjih uzroka.