Sledljivost

Šifra: 138
Trajanje kursa: 1 dan

Po završetku kursa, polaznici stiču mogućnost da primene sistem sledljivosti u svojoj organizaciji i definišu mere za menadžment rizikom.
  • Upoznavanje sa terminom sledljivosti;
  • Praktična primena sistema sledljivosti;
  • Primeri iz prakse za proveru sledljivosti.

IFS Interni auditor

Šifra: 118
Trajanje kursa: 2 dana

IFS FOOD STANDARD je standard za osiguranje kvaliteta i bezbednosti proizvoda, koji je razvila nemačko-francusko-italijanska asocijacija trgovaca. Multinacionalne kompanije, poput METRO, LIDL, ALDI i mnoge druge, zahtevaju primenu ovog standarda od svojih dobavljača. Zаhtеvi standarda su u vеzi sа sistеmоm uprаvlјаnjа kvаlitеtоm i HACCP sistеmоm. Kurs je namenjen kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemu menadžmenta bezbednošću hrane, konsultantima, auditorima, budućim auditorima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovoj oblasti.

BRC food Interni auditor

Šifra: 117
Trajanje kursa: 2 dana

BRC GLOBAL FOOD STANDARD je standard za osiguranje kvaliteta i bezbednosti proizvoda, koji je razvio konzorcijum britanskih trgovačkih firmi (British Retail Consortium – skraćeno BRC), čiji su članovi kompanije poput TESCO, Aldi, Burger King, McDonald’s Restaurants, Marks & Spencer Group i mnoge druge kompanije, koji zahtevaju primenu standarda od svojih dobavljača. Kurs je namenjen kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemu menadžmenta bezbednošću hrane, konsultantima, auditorima, budućim auditorima i svima onima koji žele da dopune svoja znanja u ovoj oblasti.

Sertifikacija organske proizvodnje

Šifra: 071
Trajanje kursa: 1 dan

Organska proizvodnja je termin koji se odnosi na sistem proizvodnje koji održava zdravlje zemljišta, ekosistema i ljudi. Ona se oslanja na ekološke procese, biodiverzitet i cikluse prilagođene lokalnim uslovima, umesto korišćenja inputa sa štetnim efektima. Organska proizvodnja radi u harmoniji sa prirodom, bez ugrožavanja prirodne sredine, kao i ljudi koji rade ili žive u njoj. Ako vaša kompanija želi da na tržištu predstavi proizvode koji su u skladu sa metodama organske proizvodnje, potrebno je da ih uskladite sa pravilima proizvodnje donetim od strane zakonodavstva i važećim standardima,kao i da obavljate provere kako bi potvrdili usklađenost sa ovim standardima. Kurs je namenjen svima koji su zainteresovani za oblast organske proizvodnje, od menadžera proizvodnje do radnika u procesu proizvodnje.

FSSC 22000 Interni auditor

Šifra: 057
Trajanje kursa: 2 dana

FSSC 22000:2005 je sertifikaciona šema, koja se zasniva na zahtevima standarda ISO 22000:2005, ISO 22002-1:2009 i dodatnim zahtevima FSSC 22000.

Kurs za interne proverivače, je obuka koja se sprovodi po pravilima koja su međunarodno priznata i ujednačena. Kurs je osmišljen na taj način da se kandidati osposobe za sprovođenje internih provera u svojim ili organizacijama svojih isporučioca sa stanovišta zahteva FSSC 22000.