Sistemi menadžmenta energijom uz primenu standarda ISO 50001:2011

Šifra: 073
Trajanje kursa: 3 dana

Zahtev kompanijama od strane nacionalnih tela (zakoni, regulative), odnosno šire društvene zajednice sa stanovišta neophodnosti povećanja energetske efikasnosti, dovelo je do objavljivanja i početka sertifikacije po zahtevima standarda ISO 50001:2011. Sve veća potreba da kompanije predstave sebe i svoj brend kao “zelene” i da napori koje ulažu na poboljšanje zaštite životne sredine budu prepoznatljivi kroz njihove proizvode i usluge, uz implementaciju standarda, postaju realnost.

Cilj samog standarda je uspostavljanje sistema i procesa neophodnih za poboljšanje energetskih performansi, povećanje energetske efikasnosti i upravljanje proizvodnjom, potrošnjom i intezitetom potrošnje energije. Standard omogućava organizacijama da uspostave sisteme i procese energetskog menadžmenta, uključujući povećanje energetske efikasnosti, i eventualno uključenje izvora obnovljive energije u proces snabdevanja, odnosno omogućuje smanjenje energetskih troškova, efekta staklene bašte i drugih uticaja na životnu sredinu putem sistematskog upravljanja energjjom.

Ovaj trening je dizajniran da vam pomogne da razumete uslove potrebne da vaša organizacija uspostavi, implementira, održava i poboljšava sistem upravljanja energijom (EnMS). ISO 50001 je novi međunarodni standard koji daje okvir za upravljanje energetskim izvorima i potrošnjom energije u organizacijama.

Primena standarda ISO 50001:2011

Šifra: 072
Trajanje kursa: 1 dan

Ovaj trening je dizajniran da vam pomogne da razumete uslove potrebne da vaša organizacija uspostavi, implementira, održava i poboljšava sistem upravljanja energijom (EnMS). ISO 50001 je novi međunarodni standard koji daje okvir za upravljanje energetskim izvorima i potrošnjom energije u organizacijama.

Standard omogućava organizacijama da uspostave sisteme i procese energetskog menadžmenta, uključujući povećanje energetske efikasnosti, i eventualno uključenje izvora obnovljive energije u proces snabdevanja, odnosno omogućuje smanjenje energetskih troškova, efekta staklene bašte i drugih uticaja na životnu sredinu putem sistematskog upravljanja energijom.