Interni auditor – Integrisani sistemi menadžmenta ISO 9001:2015 – ISO 14001: 2015

Šifra: 096
Trajanje kursa: 2 dana

Ovaj kurs nudi uvod u principe provera integrisanih sistema menadžmenta. Pohađanjem kursa stičete znanja i veštine potrebne za obavljanje internih provera prema standardima i mogućnost da doprinesete stalnom poboljšavanju sistema menadžmenta.

Kurs je namenjen rukovodiocima , menadžerima kvaliteta, zaposlenima koji su uključeni u proces interne provere.

Primarni cilj kursa je sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje integrisanih sistema menadžmenta.

Integrisani sistemi menadžmenta ISO 9001- ISO 14001 – OHSAS 18001- Interni auditor

Šifra: 036
Trajanje kursa: 2 dana

ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007– INTEGRISANI SISTEMI MENADŽMENTA, kurs za interne auditore, je obuka koja se sprovodi po pravilima koja su međunarodno priznata i ujednačena. Kurs je osmišljen na taj način da se kandidati osposobe za sprovođenje internih provera u svojim ili organizacijama svojih isporučioca, uz zadovoljavajuću samostalnu efikasnost u realizaciji provere. Kurs je namenjen organizacijama koje rade na usaglašavanju sistema menadžmenta sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i drugim. Takođe, namenjen je svim osobama koje se bave poslovima integrisanja raznih sistema menadžmenta, predstavnicima rukovodstva i članovima organizacije koji će se ozbiljnije baviti sistemom menadžmenta kvalitetom, sistemom menadžmenta zaštitom životne sredine i sistemom menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Primarni cilj ovog kursa je sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje integrisanih sistema menadžmenta.

Integrisani sistemi menadžmenta ISO 14001 – OHSAS 18001- Interni auditor

Šifra: 035
Trajanje kursa: 2 dana

ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007– INTEGRISANI SISTEMI MENADŽMENTA, kurs za interne auditore je obuka koja se sprovodi po pravilima koja su međunarodno priznata i ujednačena. Kurs je osmišljen na taj način da se kandidati osposobe za sprovođenje internih provera u svojim ili organizacijama svojih isporučioca, uz zadovoljavajuću samostalnu efikasnost u realizaciji provere. Kurs je namenjen organizacijama koje rade na usaglašavanju sistema menadžmenta sa zahtevima standarda ISO 14001, OHSAS 18001 i drugim. Takođe, namenjen je svim osobama koje se bave poslovima integrisanja raznih sistema menadžmenta, predstavnicima rukovodstva i članovima organizacije koji će se ozbiljnije baviti sistemom menadžmenta zaštitom životne sredine i sistemom menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Primarni cilj ovog kursa je sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje integrisanih sistema menadžmenta.

Integrisani sistemi menadžmenta ISO 9001 – OHSAS 18001- Interni auditor

Šifra: 034
Trajanje kursa: 2 dana

ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007– INTEGRISANI SISTEMI MENADŽMENTA, kurs za interne auditore, je obuka koja se sprovodi po pravilima koja su međunarodno priznata i ujednačena. Kurs je osmišljen na taj način da se kandidati osposobe za sprovođenje internih provera u svojim ili organizacijama svojih isporučioca, uz zadovoljavajuću samostalnu efikasnost u realizaciji provere. Kurs je namenjen organizacijama koje rade na usaglašavanju sistema menadžmenta sa zahtevima standarda ISO 9001 i OHSAS 18001 i drugim. Takođe, namenjen je svim osobama koje se bave poslovima integrisanja raznih sistema menadžmenta, predstavnicima rukovodstva i članovima organizacije koji će se ozbiljnije baviti sistemom menadžmenta kvalitetom i sistemom menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Primarni cilj ovog kursa je sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje integrisanih sistema menadžmenta.

Integrisani sistemi menadžmenta ISO 9001 – ISO 14001 – Interni auditor

Šifra: 033
Trajanje kursa: 2 dana

ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 – INTEGRISANI SISTEMI MENADŽMENTA, kurs za interne auditore je obuka koja se sprovodi po pravilima koja su međunarodno priznata i ujednačena. Kurs je osmišljen na taj način da se kandidati osposobe za sprovođenje internih provera u svojim ili organizacijama svojih isporučioca, uz zadovoljavajuću samostalnu efikasnost u realizaciji provere. Kurs je namenjen organizacijama koje rade na usaglašavanju sistema menadžmenta sa zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 14001 i drugim. Takođe, namenjen je svim osobama koje se bave poslovima integrisanja raznih sistema menadžmenta, predstavnicima rukovodstva i članovima organizacije koji će se ozbiljnije baviti sistemom menadžmenta kvalitetom i sistemom menadžmenta zaštitom životne sredine. Primarni cilj ovog kursa je sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje integrisanih sistema menadžmenta.