Seminar: Uloga, značaj i odgovornost rukovodilaca u planiranju i sprovođenju javnih nabavki – interaktivni seminar

Šifra: 080
Trajanje kursa: 1 dan

Seminar je namenjen svim odgovornim licima i donosiocima odluka u vezi sa poslovima javnih nabavki: finansijski poslovi, planiranje, sprovođenje postupka, izvršenje ugovora, kontrola, kao i stručnim službama. Sa obzirom da su potpisnici i donosioci veoma važnih odluka, učesnici će biti upoznati sa zakonitim načinom postupanja i odgovornošću za svoj rad.