Povećanje zadovoljstva korisnika korišćenjem kontakt centra

Šifra: 070
Trajanje kursa: 1 dan

Bez obzira da li vam je fokus na prodaji, korisničkom servisu, prikupljanju dugova ili tehničkoj podršci, vaš kontakt centar je lice vaše organizacije prema korisniku i zato je veoma važno fokusirati se na korisničko iskustvo i uvek tražiti nove načine da ga obogatite. Međutim, rad na korisničkom iskustvu nije jedini izazov u kontakt centrima. Tu su još i izazovi kako podići produktivnost, smanjiti troškove i postaviti relvantne ključne indikatore performansi.

Kurs je namenjen, kako donosiocima odluka u kontakt centrima, tako i ekspertima koji žele da steknu primenjiva znanja o kontakt centrima.