Balanced Scorecard

Šifra: 028
Trajanje kursa: 1 dan

Balanced Scorecard je jedan od najpriznatijih modela za implementaciju strategije i merenje performansi preduzeća. Razvijen je od strane harvardskih profesora R. Kaplana i D. Nortona. Sastoji se iz četiri perspektive: finansije, odnos sa kupcima, interni procesi, učenje i rast.

Na ovom kursu polaznici će naučiti kako da strategiju svoje kompanije prevedu u jasno merljive performanse, kako da definišu indikatore performansi procesa, kako da mere definisane indikatore, kako da povežu BSC u jednu celinu, kako da „spuste“ strategiju do najnižih pozicija u organizaciji, na koji način da upravljaju kontinualnim i održivim unapređenjem, koje nadogradnje osnovnog BSC modela postoje i koja su ograničenja u primeni.

Kurs je namenjen rukovodiocima na svim nivoima u organizaciji, svima koji žele da se upoznaju sa osnovnim tehnikama planiranja i rešavanja problema, odnosno postavljanjem ciljeva i onima koji žele da nauče da procenjuju odnos prema promenama i formiraju lične planove u skladu sa kompanijskim ciljevima.