Upravljanje projektima za mala i srednja preduzeća u skladu sa ISO 21500:2012

Šifra: 053
Trajanje kursa: 1 dan

Promena je konstanta u savremenom okruženju i pred sve organizacije postavlja izazov. Projekti kao privremeni poduhvati, predstavljaju način na koji se organizacije prilagođavaju ovim promenama. Iz tog razloga efikasno upravljanje projektima je imperativ opstanka. Kurs obuhvata uvodna razmatranja o sistemu upravljanja projektima u skladu sa smernicama datim u ISO 21500:2012. Cilj kursa je prezentacija, usvajanje i povezivanje osnovnih koncepata i procesa koji su od značaja i imaju uticaja na performanse projekta. Namenjen je svima koji se nalaze u ulogama: projektnog sponzora, projektnog menadžera, člana tima za upravljanje projektom, člana projektnog tima, kao i svima koji su zainteresovani za unapređenje i proširenje svojih znanja na temu upravljanja projektima, bez obzira na veličinu i sektor organizacije.