ISO 14001: 2015 Interni auditor

Šifra: 092
Trajanje kursa: 2 dana

Na ovom kursu će biti predstavljeni mogući načini za odgovore na zahteve nove verzije standarda.

Kurs je prvenstveno namenjen kompanijama koje već imaju primenjen standard 14001:2015, kao i svim rukovodiocima, menadžerima kvaliteta, zaposlenima koji su uključeni u proces interne provere, i zaposlenima koji se bave sistemima menadžmenta.

Cilj kursa je da polaznicima predstavi izmene u novoj verziji standarda ISO 14001, kako bi spremni dočekali izmene i lakše i brže se prilagodili nastupajućim promenama. Kurs, takođe, ima za cilj da se kandidati osposobe za sprovođenje internih provera.

ISO 14001:2015 Zahtevi standarda

Šifra: 014
Trajanje kursa: 1 dan

Kako bi kompanije izgradile sistem menadžmenta zaštitom životne sredine i unapređivale ga, neophodno je znanje o standardima serije ISO 14000. Prema tome, ovaj kurs je namenjen svim članovima organizacija koje poseduju ili nameravaju da uvedu standard ISO 14001:2015. Primarni cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa zahtevima standarda, kako bi na pravi način razumeli zahteve ovog standarda i razrešili dileme oko njihovog tumačenja i metoda njihove primene i uključenja u upravljački sistem.

ISO 14001:2015 – Eksterni auditor

Šifra: 013
Trajanje kursa: 5 dana + 2 dana praktične obuke

ISO 14001:2015 – SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE, kurs za auditore/vodeće auditore, obuka je koja se sprovodi po pravilima koja su međunarodno priznata i ujednačena. Ovaj kurs je koncipiran tako da Vam pruži znanja i veštine koje su potrebne za obavljanje provere sistema menadžmenta prema standardu ISO 14001, efektivno i sigurno. Kurs ispunjava zahteve Međunarodnog registra sertifikovanih ocenjivača (IRCA). Kurs je namenjen budućim ocenjivačima preko treće strane, predstavnicima rukovodstva i članovima organizacije koji će se ozbiljnije baviti menadžmentom zaštite životne sredine. Primarni cilj ovog kursa je sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za efektivne i efikasne provere od kojih koristi ima proveravana organizacija, ali i sam proveravač kroz jačanje lične kompetentnosti.