ODRŽAN SEMINAR „IZMENE STANDARDA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ISO 14001:2015“

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa TMS Akademijom iz Beograda, organizovala je danas, u prostorijama Komore, seminar „Izmene standarda zaštite životne sredine ISO 14001:2015“.

Seminar je imao za cilj blagovremeno informisanje i razumevanje novih zahteva standrada za zaštitu životne sredine. Polaznici su upoznati sa zahtevima standarda ISO 14001:2015 i primerima iz prakse.

Standard omogućava organizacijama da upravljaju procesima, identifikuju aspekte koji utiču na životnu sredinu u okviru realizacije proizvoda i usluga, uspostavljaju ciljeve i planiraju programe za njihovu realizaciju, prate, mere i analiziraju indikatore performansi i preduzimaju mere za stalno poboljšavanje.

Pre početka seminara, predstavnici Privredne komore Republike Srpske, članice konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, predstavili su Evropsku mrežu preduzetništva, instrumente i mogućnosti koje pruža domaćim privrednim društvima.