Uručen prvi sertifikat Family Friendly Enterprise kompaniji VIP Mobile

Posle Nemačke, Austrije, Slovenije i drugih evropskih država, i naša zemlja je dobila mogućnost da kompanije dokažu da na pravi način brinu o porodicama i privatnom životu zaposlenih.

Kompaniji VIP mobile d.o.o., direktoru Dejanu Turku, sertifikat Family Friendly Enterprise je uručio direktor TMS CEE d.o.o. Boško Gavović, a prema licenciranoj sertifikacionoj šemi „Ekvilib“ Instituta iz Slovenije.

Dobijanjem ovog sertifikata, kompanija VIP mobile je svrstana u grupu kompanija koja može da se pohvali sertifikatom koji potvrđuje da je svojim zaposlenima omogućila razne pogodnosti za usklađivanje privatnog i poslovnog života. Zahvaljujući Family Friendly timu koji postoji u okviru kompanije Vip mobile, stekli su pravo na osnovni FFE sertifikat.

Posle osnovnog, dugoročnom i doslednom poslovnom politikom i praksom, kompanije mogu steći pravo i na potpuni FFE sertifikat.

Family Friendly Enterprise je postupak koji se zasniva na principu društveno odgovornog upravljanja kompanijom, sa fokusom na usklađivanje rada i privatnog života. Sertifikat predstavlja i dugoročnu proceduru koja obezbeđuje usklađivanje rada i privatnog života, i održava konkurentsku prednost kompanija sa pozitivnim efektima na društvo.

Dokazan je i pozitivan efekat FFE sertifikata na privlačenje najboljih kadrova, kao i na smanjenje cirkulacije, a što sve doprinosi vrednosti i održivom uspehu kompanija.