Uspešno održana obuka internih trenera za Family Friendly Enterprise

TMS Akademija iz Beograda, u saradnji sa „Ekvilib“ Inštitutom iz Slovenije, uspešno je izvršila obuku internih trenera za Family Friendly Enterprise sertifikat.

Family Friendly Enterprise standard se zasniva na principu društveno odgovornog upravljanja kompanijom, sa fokusom na usklađivanje rada i privatnog života (Work-Life balance). FFE sertifikat predstavlja dugoročnu proceduru koja povećava konkurentsku prednost kompanija sa pozitivnim efektima na društvo. Obuka je imala podizanje kompetencija i sticanje potrebnih veština zaposlenih u VIP Mobile-u kako bi uspešno sprovodili internu obuku prema Family Friendly Enterprise standardu. Zahvaljujući uspešnoj obuci, VIP Mobile, trenutno ima dvanaest internih trenera.

Za više informacija o Family Friendly Enterprise sertifikaticiji – http://www.tms.rs/sr/usluge/sistemi-menadzmenta/family-friendly-enterprise